Kênh Bác Sỹ Nhà đất

Kiến thức đầu tư bất động sản

Bác Sỹ Nhà Đất – KTS. Phạm Quốc Lâm

"Bác Sĩ Nhà Đất" là kênh do KTs. Phạm Quốc Lâm lập ra để chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư bất động sản, 
mua bán nhà đất dành cho những anh chị trong giai đoạn khởi nghiệp muốn mua nhà để an cư lạc nghiệp.
Ngoài ra, kênh này còn giúp cho những nhà đầu tư Bất động sản cá nhân tăng thêm những kiến thức trước khi đầu tư 
nhằm quản lý rủi ro ở mức thấp nhất."
Nguồn Tác giả: KTs. Phạm Quốc Lâm - Chủ sáng lập thương hiệu BÁC SĨ NHÀ ĐẤT.

Video hỏi đáp nhà đất (Nguồn: Bác Sỹ nhà đất – KTS. Phạm Quốc Lâm)

Video học đầu tư bất động sản (Nguồn: Bác Sỹ nhà đất – KTS. Phạm Quốc Lâm)

Video chia sẻ bàn luận tin tức bất động sản (Nguồn: Bác Sỹ nhà đất – KTS. Phạm Quốc Lâm)