Chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, chiều cao xây dựng nhà ở đô thị (trích quyết định 135)

KIẾN TRÚC NHÀ LIÊN KẾ Điều 5. Yêu cầu về kiến trúc 1. Việc xây dựng mới, cải tạo nhà liên kế đảm bảo sự thống nhất, hài hòa về hình thức, cao độ nền, chiều cao chuẩn ở vị trí mặt tiền nhà trên từng đoạn phố, tuyến phố hoặc khu đô thị. 2. Đối với các dãy nhà liên kế hiện hữu có khoảng lùi (chỉ giới xây dựng không trùng với lộ giới), khoảng lùi của dãy nhà được xác định trong thiết kế đô thị trên từng…

Xem tiếp